U bent hier: Home

Het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant

uitgegeven door Geertrui Van Synghel

logo SBB

 

Het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant (DONB) is een project van de Stichting Brabantse Bronnen. Het is een vervolg van het gedrukte Oorkondenboek van Noord-Brabant (ONB) tot 1312. Tot op heden zijn twee delen van het ONB gepubliceerd:

Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. I De Meierij van ’s-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert). H.P.H. Camps ed. (’s-Gravenhage 1979).

Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. II De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom. M. Dillo en G.A.M. van Synghel ed. (Den Haag 2000).

Het DONB zal vooralsnog uitsluitend in digitale vorm beschikbaar zijn en vormt een work in progress. Vanaf 2010 worden de oorkonden na afronding van de bewerking onmiddellijk aan de database toegevoegd en gepubliceerd. Deze database zal op termijn, bij de afsluiting van het project, ca. 750 oorkonden bevatten van de voormalige Hollandse gebieden met de heerlijkheden Heusden en Altena, de oorkonden van de heerlijkheden Cuijk, Ravenstein, Megen, Boxmeer en Bokhoven en van het supplement op deel I.

 

Bewerker

 

De bewerker van het DONB is dr. Geertrui Van Synghel, senior-onderzoeker van het Huygens ING in Den Haag.

Zij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent, met als specialisatie paleografie en oorkondenleer. In 1979 trad zij in dienst bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag (thans Huygens ING), voor de editie van de oorkonden van Noord-Brabant. Het tweede deel van het ONB is gepubliceerd in 2000. Sinds 1994 was zij bij het ING tevens eindredacteur van de serie Broncommentaren.

Naast haar werkzaamheden voor het ING verzorgde zij vanaf 1987 voor de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening te 's-Hertogenbosch cursussen Latijnse en Middelnederlandse paleografie, alsmede paleografie van het schepenprotocol te ''s-Hertogenbosch. In 1993 leidde dit tot de publicatie van Het Bosch Protocol. Een praktische handleiding. Tevens doceerde zij paleografie aan de Universiteit Utrecht.

Samen met A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn en J. Sanders publiceerde zij in 1997 de middeleeuwse Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van 's-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523.

In 2006 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de stedelijke secretarie van Den Bosch, 'Actum in camera scriptorum oppidi de Buscoducis'. De stedelijke secretarie van ‘s-Hertogenbosch tot ca. 1450.

In 2009 was zij gastprofessor aan de Universiteit Gent bij de vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis, ter vervanging van prof. dr. Th. de Hemptinne. In de bachelor- en masterfase gaf zij colleges Paleografie van Middeleeuwen tot de 19e eeuw, Historische kritiek van de Middeleeuwen alsmede Ontwikkeling van het schrift vanaf de 6e eeuw v. C. tot heden.

Voor publicaties, zie

https://www.huygens.knaw.nl/vansynghel-geertrui-van/.

 

Begeleidingscommissie van het DONB

 

De leden van de begeleidingscommissie van het DONB zijn prof. dr. A.J. Bijsterveld, voorzitter, dr. E. Dijkhof, dr. J. Sanders en mr. G. van der Ree-Scholtens.